uzsienio rasytoju meiles romanai

IrmaG
Sausis 25, 2021
30 peržiūrų
3 atsisiuntimai
A is tr i n g ą m e i l ę , ka rtais v ir s t a n č ią n e s a n ta ik a , s v a ig i n a n t į š v e ln u m ą ir n u o ­ skaudų bei abipusių priekaištų protrūkius — visa tai pergyvena amerikiečių rašytojos Anės Meidžer romano ,.Anapus meilės" herojai. Tikimės, jog skaitytojams bus įdomu sužinoti, kuo baigėsi šitie ilgai trukę prieštaravimai. Jauna vieniša mergina su brolvaikiu ant rarkų — Natali — ryžtasi išteketi už visiškai nepažįstamo žmogaus — Koulterio Lengstono — tiktai todėl, kad jai labai reikėjo kieno nors paramos. O jam buvo reikalinga moteris, kuri galėtų tvark y ti ūkį ir prižiūrėti jo m a žą d u k r e lę . A b u su sit a rė fak tiškai su s itu o k ti ir g y ­ v e n t i po v i e n u sto g u . . .

Komentarai

Ši knyga neturi komentarų.

Palikite savo komentarą

1 + 0 =
Šis klausimas skirtas apsaugai nuo brukalų siunčiamų iš automatinių robotų.
Išspręskite šią lengvą užduotį ir įveskite rezultatą. Pvz.: 1+3, įveskite 4.