Ties grožio vertybėmis

Ties grožio vertybėmis

Rapolas Serapinas
admin
Sausis 8, 2017
980 peržiūrų
44 atsisiuntimai
Antologija Ties grožio vertybėmis pradėta rengti 1936 metais švietimo ministerijos siūlymu. Sudaryti ir išversti rinkinį didžiųjų mąstytojų bei kritikų pasisakymų apie grožį, meną, kūrybą ėmėsi Rapolas Serapinas, pasitardamas su Vosylium Sezemanu, peržiūrėjusiu leidinį ir parašiusiu pagrindinę įvado dalį, atsižvelgdamas į Mikalojaus Vorobjovo, Stasio Šalkauskio siūlymus. 1 spaudą antologija buvo atiduota 1940-aisiais, prieš pat sovietų okupaciją. Naujoji valdžia sustabdė knygos, parengtos, pasak Kosto Korsako, „pagal griežtą idealistinį planą", leidimą. Nacių okupacijos metais antologija ėmė rūpintis „Sakalo" leidyklos direktorius Antanas Kniūkšta. Spaudos darbai buvo baigti 1944-aisiais, frontui artėjant prie Lietuvos. Liko tik įrišti. Deja, ir šįkart likimas nebuvo palankus estetines mintis sukaupusiai knygai: Klaipėdoje sandėliuoti lankai vykstant mūšiams buvo smarkiai apgadinti, be to, ir vėl pasikeitė laikai... Iki mųsų dienų išliko vos keletą šios knygos egzempliorių. Antologijoje Ties grožio vertybėmis be verstinių Platono, Nietzschės, Goethės ir kt. tekstų pateiktos ir išsamios autorių charakteristikos. Tai daugeliu požiūrių pavyzdinis leidinys, atspindintis prieškarinės Lietuvos kultūros sukauptą intelektualinį patyrimą.

Komentarai

Ši knyga neturi komentarų.

Palikite savo komentarą

1 + 2 =
Šis klausimas skirtas apsaugai nuo brukalų siunčiamų iš automatinių robotų.
Išspręskite šią lengvą užduotį ir įveskite rezultatą. Pvz.: 1+3, įveskite 4.