Senasis ir Naujasis Testamentas

Senasis ir Naujasis Testamentas

Daug autorių
admin
Kovas 15, 2016
2172 peržiūros
182 atsisiuntimai
SENOJO TESTAMENTO KNYGŲ SĄRAŠAS: Pradžios knyga (Pr) Išėjimo knyga (Iš) Kunigų knyga (Kun) Skaičių knyga (Sk) Pakartoto Įstatymo knyga (Įst) Jozuės knyga (Joz) Teisėjų knyga (Ts) Rūtos knyga (Rūt) 1 Samuelio knyga (1 Sam) 2 Samuelio knyga (2 Sam) 1 Karalių knyga (1 Kar) 2 Karalių knyga (2 Kar) 1 Kronikų knyga (1 Kr) 2 Kronikų knyga (2 Kr) Ezros knyga (Ezr) Nehemijo knyga (Neh) Esteros knyga (Est) Jobo knyga (Job) Psalmės (Ps) Patarlės (Pat) Ekleziasto knyga (Ekl) Giesmių giesmė (Gg) Izaijo pranašystė (Iz) Jeremijo pranašystė (Jer) Jeremijo raudos (Rd) Ezekielio pranašystė (Ez) Danieliaus pranašystė (Dan) Ozėjo pranašystė (Oz) Joelio pranašystė (Jl) Amoso pranašystė (Am) Abdijo pranašystė (Abd) Jonos pranašystė (Jon) Michėjo pranašystė (Mch) Nahumo pranašystė (Nah) Habakuko pranašystė (Hab) Sofonijo pranašystė (Sof) Agėjo pranašystė (Ag) Zacharijo pranašystė (Zch) Malachijo pranašystė (Mal) NAUJOJO TESTAMENTO KNYGŲ SĄRAŠAS: Evangelija pagal Matą (Mt) Evangelija pagal Morkų (Mk) Evangelija pagal Luką (Lk) Evangelija pagal Joną (Jn) Apaštalų darbai (Apd) Laiškas romiečiams (Rom) Pirmasis laiškas korintiečiams (1 Kor) Antrasis laiškas korintiečiams (2 Kor) Laiškas galatams (Gal) Laiškas efeziečiams (Ef) Laiškas filipiečiams (Fil) Laiškas kolosiečiams (Kol) Pirmasis laiškas tesalonikiečiams (1 Tes) Antrasis laiškas tesalonikiečiams (2 Tes) Pirmasis laiškas Timotiejui (1 Tim) Antrasis laiškas Timotiejui (2 Tim) Laiškas Titui (Tit) Laiškas Filemonui (Flm) Laiškas hebrajams (Hbr) Jokūbo laiškas (Jok) Pirmasis Petro laiškas (1 Pt) Antrasis Petro laiškas (2 Pt) Pirmasis Jono laiškas (1 Jn) Antrasis Jono laiškas (2 Jn) Trečiasis Jono laiškas (3 Jn) Judo laiškas (Jud) Apreiškimas Jonui (Apr)

Komentarai

Ši knyga neturi komentarų.

Palikite savo komentarą

7 + 3 =
Šis klausimas skirtas apsaugai nuo brukalų siunčiamų iš automatinių robotų.
Išspręskite šią lengvą užduotį ir įveskite rezultatą. Pvz.: 1+3, įveskite 4.