Prezidento suktukas

Raimundas Lopata. Audrius Matonis
admin
Gegužė 3, 2016
972 peržiūros
23 atsisiuntimai
Politologo R. Lopatos ir þurnalisto A. Matonio knygoje analizuojamas 2003-øjø Lietuvos Respublikos Prezidentûros skandalas, palietæs politiná procesà, iðryðkinæs socialinius bei visuomeninius ðalies pilieèiø lûkesèius, nuomoniø pliuralizmà, tarptautinæ reakcijà á ávykius Lietuvoje.

Komentarai

Ši knyga neturi komentarų.

Palikite savo komentarą

14 + 6 =
Šis klausimas skirtas apsaugai nuo brukalų siunčiamų iš automatinių robotų.
Išspręskite šią lengvą užduotį ir įveskite rezultatą. Pvz.: 1+3, įveskite 4.