Aplinkos politika ir valdymas: vadovėlis

Mykolo Riomerio universiteto leidybos centras
admin
Balandis 26, 2016
1016 peržiūrų
11 atsisiuntimai
Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Aplinkos politikos ir valdymo katedros dėstytojų parengtame vadovėlyje apžvelgta Lietuvos Respublikos aplinkos politika, sąsajos su Europos Sąjungos aplinkos politika ir pasaulio darnaus vystymosi nuostatos, išnagrinėtos atmosferos, vandens, dirvožemio, ekosistemų ir biologinės įvairovės, miškų ūkio, gamtos išteklių naudojimo ir atliekų tvarkymo sritys, aptarti aplinkos stebėsenos (monitoringo), visuomenės informavimo ir švietimo, poveikio aplinkai vertinimo klausimai, kitos su aplinkos politika ir valdymu susijusios problemos: teritorijos planavimas, darnus kaimo vystymasis, biotechnologijų taikymas, triukšmo valdymas ir radiacinė sauga. Vadovėlis skirtas viešojo administravimo specialistams ir aukštųjų mokyklų studentam.

Komentarai

Ši knyga neturi komentarų.

Palikite savo komentarą

6 + 13 =
Šis klausimas skirtas apsaugai nuo brukalų siunčiamų iš automatinių robotų.
Išspręskite šią lengvą užduotį ir įveskite rezultatą. Pvz.: 1+3, įveskite 4.