Apie moralės genealogiją

Friedrich Nietzsche
admin
Sausis 29, 2016
2941 peržiūra
126 atsisiuntimai
Veikalas Apie moralės genealogiją iš visų kitų vėlyvuoju kūrybos laikotarpiu parašytų F. Nietzsche's darbų išsiskiria akivaizdžiu sistemingumu. Jį sudaro trijų tarpusavyje susijusių dalykų - ressentiment'o, nešvarios sąžinės ir asketinių idealų - analizė. Viena šio sistemingumo prielaidų galėtų būti ta, kad čia iškeltų problemų sprendimai buvo brandinami ankstesniuose veikaluose. Pavyzdžiui, veikale Anapus gėrio ir blogio atkreipiamas dėmesys į tą faktą, kad formuluojant visus pagrindinius moralinius sprendimus, įsivyravo vienmintiškumas: „Europoje šiandien žinoma, kas yra gėris ir blogis"1. Tačiau šis patiklus vienmintiškas žinojimas F. Nietzsche'i „rėžia ausį". Kodėl? F. Nietzsche neretai metaforiškai vartoja žodį „ausis", ir toji metafora yra labai svarbi. Savo veikaluose jis dažnai kalba apie „tiesas", kurios šiuolaikinei „ausiai", jo manymu, esančios atgrasios, į kurias nenorima įsiklausyti. Daugelį savo išsakytų minčių F. Nietzsche, pavadino „nesavalaikėmis", o patį save - „pomirtiniu žmogumi". Jis vylėsi, kad kada nors atsiras jį galinčios girdėti „ausys".

Komentarai

Ši knyga neturi komentarų.

Palikite savo komentarą

7 + 0 =
Šis klausimas skirtas apsaugai nuo brukalų siunčiamų iš automatinių robotų.
Išspręskite šią lengvą užduotį ir įveskite rezultatą. Pvz.: 1+3, įveskite 4.